In Tiel – Passewaaij wordt er verwacht van haar bewoners dat men verschillende afvalstromen apart van elkaar inzamelen.

GFT, papier en restafval via een container. En plastic via een speciaal daarvoor bestemde plastic zak.

Helaas blijken deze zakken slecht van kwaliteit te zijn. Ze scheuren als ze buiten hangen bij een klein zuchtje wind. Maar nog erger, ze scheuren al direct bij het uit de vuilnisemmer halen.

Het stimuleert niet echt het gescheiden sorteren en aanbieden van afval. Het geeft, althans volgens diverse bewoners, meer een frustratie.

Kan hier niet iets aan gedaan worden??