De informatieavond van Buurtpreventie Passewaaij afgelopen maandagavond was een groot succes. De avond was georganiseerd, in samenwerking met Just4Safety en HeartSafeTiel, met als doel om meer AED’s in de wijk Passewaaij te krijgen en om inwoners enthousiast te maken om zelf burgerhulpverlener te worden. Met een opkomst van ruim 58 inwoners waren de initiatiefnemers zeer tevreden. De avond bestond uit informatie over het aantal AED’s en burgerhulpverleners in Passewaaij, en vooral, hoe Buurtpreventie Passewaaij samen met haar partners, zichzelf als doel heeft gesteld om meer 24/7 AED’s beschikbaar te krijgen en hierbij ook inwoners te trainen om AED’s te kunnen gebruiken.

De massaal bijeengekomen geïnteresseerden waren erg enthousiast over de avond in het algemeen. Zeker het verhaal van Marcel van Binsbergen had veel impact bij de bezoekers van de avond. Marcel is in oktober 2016 getroffen door een hartaanval en is door burgerhulpverleners geholpen, voordat de ambulance ter plaatse kon zijn. Zijn verhaal laat zien hoeveel verschil een burgerhulpverlener kan betekenen tussen leven en dood.
De avond eindigde zeer positief nadat Wilco van Wijk van Just4Safety en Bjorn Tannemaat van HeartSafeTiel  aangaven dat Just4Safety en HeartSafeTiel een nieuwe AED en bijbehorende buitenkast beschikbaar zullen stellen binnen dit project.

Een aantal andere, mooie resultaten van de avond: 11 inwoners hebben zich direct opgegeven voor AED training. Daarnaast is ook veel steun gegeven aan Buurtpreventie Passewaaij door bezoekers voor toekomstige plannen. “Dit laat zien hoe breed Buurtpreventie Passewaaij inmiddels wordt gedragen binnen de wijk Passewaaij als een positief lopend burgerinitiatief”, aldus Martijn van Rossum, een van de initiatiefnemers van Buurtpreventie Passewaaij. “Het is zo fijn te weten dat er veel inwoners zijn die spontaan hun hulp aanbieden op verschillende vlakken in onze projecten. We zijn tegenwoordig een kleine groep en ieder beetje hulp wordt zeer gewaardeerd”.

De volgende stap voor Buurtpreventie Passewaaij is het inplannen van de AED trainingen en er zorg voor dragen dat inwoners zich daadwerkelijk laten inschrijven als burgerhulpverlener. Daarnaast zal ook worden gekeken naar een geschikte plek voor de AED die nu extra ter beschikking is gesteld. “In Passewaaij Centrum is nu geen enkele AED 24/7 beschikbar, dus zullen we eerst kijken of we hier een geschikte plaats kunnen vinden”, aldus Martijn. En hierna moeten we verder met het zoeken van financiële steun voor onder ander onderhoud van de AED’s in de wijk.

 

 

Foto: Buurtpreventie Passewaaij – Martijn van Rossum