Burgemeester en wethouders van Tiel hebben op 14 november j.l. ingestemd met een voorstel om aan de rand van Passewaaij in het

LingeWaalpark, maximaal 6 woningen te bouwen voor mensen “die door hun psychische aandoeningen niet in een gewone woonomgeving kunnen leven”. De bewoners hebben een gewoon huurcontract met woningcorporatie KleurrijkWonen. Verder krijgen zij begeleiding op maat, maar er wordt niet 24/7 toezicht gehouden volgens gemeente Tiel.

In meer gemeenten zijn dit soort plekken voor mensen met een probleemgedrag en/of meerdere verslavingen ingericht, maar in evenveel steden is met succes actiegevoerd tegen de plannen.

Doordat de locatie in Tiel maximaal 10 jaar gebruikt zal worden, hoeft het huidige bestemmingsplan niet aangepast te worden en kan dit plan snel worden uitgevoerd zonder moeilijke procedures en bezwaarprocedures.

Na dit besluit zijn de direct betrokken omwonenden geïnformeerd. Dit zijn de bewoners van de Kruisstraat, Inundatiedijk en later ook de bewoners van de Acquoylaan. Zij zijn naar de informatieavonden geweest, maar hebben volgens eigen zeggen, geen antwoorden op hun vragen gekregen en is hun bezorgdheid alleen maar toegenomen. Een groep direct omwonenden heeft zich verenigd in het buurtinitiatief Anders Wonen Nee.

Vanuit de gemeente Tiel zijn de bewoners van Passewaaij niet officieel geïnformeerd over het Project Anders Wonen. Waarschijnlijk omdat zij niet direct omwonenden zijn. Maar elke dag fietsen en lopen er wel veel scholieren, jongvolwassenen en kinderen uit Passewaaij langs de geplande locatie. Het kan volgens het bewonersinitiatief AndersWonenNee daardoor ook voor de bewoners van Passewaaij een belangrijk besluit zijn. Verslaafden en mensen met gedragsproblemen kunnen een risico voor hun veiligheid vormen zegt AnderWonenNee.

Daarom gaat het buurtinitiatief ‘Anders Wonen Nee’ de komende weken flyeren in het winkelcentrum Passewaaij en in de wijken eromheen. De leden van de actiegroep zullen u ook vragen om uw handtekening voor een petitie tegen de plannen van de gemeente Tiel. Op 17 januari 2018 komt het besluit in de gemeenteraad.

Meer informatie over de plannen van de kant van gemeente Tiel, kunt u HIER vinden.

Wat betreft het buurtinitiatief ‘Anders Wonen NEE‘, is deze te volgen is via de website www.anderswonennee.nl of via facebook www.facebook.com/Anderswonennee

Geschreven door: Sandra – Buurtpreventie Passewaaij