Als we het verhaal in de Gelderlander moeten geloven, dan komt ervanaf volgend jaar een fikse verhoging op het restafval. Maarliefst 265%.

Waar u nu nog voor een 240L container per leging € 7,- betaald, wordt dit, volgens de huidige plannen van de AVRI € 18,50. En bij een 140L container gaat u van nu € 4,08 per leging, naar € 10,79. Mensen die gebruik maken. An een ondergrondse (rest)afvalcontainer gaat naar € 1,85 per zak. Hoe komt dit?!

De AVRI, wil per 2019 de variabele afvalstoffenheffing verhogen. Dit omdat het bedrijf last heeft van dalende inkomsten en stijgende kosten.

Vele gemeente hebben er al vele jaren voor gepleit, dat het basistarief van de afvalstoffenheffing € 136,- gehandhaafd moet blijven. Het gevolg hiervan is dat de variabele kosten daardoor fors omhoog bijgesteld moeten worden.

Zullen deze verhogingen niet leiden tot meer afvaldumping en zwerfafval..!??

Scheiden van afval

Het scheiden va het huidige afval gaat in Rivierenland goed. Volgens cijfers legt men landelijk de grens op 75 kg per persoon/ per jaar in 2020. Terwijl men verwacht dan Rivierenland in 2019 al op weg is naar 60 kg per persoon/ per jaar.