Inwoners Passewaaij hebben een groot hart voor AED’s

Inwoners Passewaaij hebben een groot hart voor AED’s

De informatieavond van Buurtpreventie Passewaaij afgelopen maandagavond was een groot succes. De avond was georganiseerd, in samenwerking met Just4Safety en HeartSafeTiel, met als doel om meer AED’s in de wijk Passewaaij te krijgen en om inwoners enthousiast te maken om zelf burgerhulpverlener te worden. Met een opkomst van ruim 58 inwoners waren de initiatiefnemers zeer tevreden. De avond bestond uit informatie over het aantal AED’s en burgerhulpverleners in Passewaaij, en vooral, hoe Buurtpreventie Passewaaij samen met haar partners, zichzelf als doel heeft gesteld om meer 24/7 AED’s beschikbaar te krijgen en hierbij ook inwoners te trainen om AED’s te kunnen gebruiken. De massaal bijeengekomen geïnteresseerden waren erg enthousiast over de avond in het algemeen. Zeker het verhaal van Marcel van Binsbergen had veel impact bij de bezoekers van de avond. Marcel is in oktober 2016 getroffen door een hartaanval en is door burgerhulpverleners geholpen, voordat de ambulance ter plaatse kon zijn. Zijn verhaal laat zien hoeveel verschil een burgerhulpverlener kan betekenen...
Lees meer